11. Final Edition BRZ Žiželice 2020 se neuskuteční

Organizační výbor 11. Final Edition BRZ 2020 se po dlouhé diskuzi rozhodl letošní ročník oblíbeného testování nepořádat. Doba je hektická a žádá si vysokou míru pochopení a ústupků, které se dají hodnotit až s delším odstupem.

Stát 10. 3. 2020 zakázal akce s účastí nad 100 osob. S touto situací organizační výbor TRZŽ pracoval a připravil variantu, která zásadně neomezovala průběh rally a dovolila ji pořádat v nezměněné podobě. I přes to všechno se nakonec výbor rozhodl akci nepořádat. Více k tomu Adam Eliáš, předseda organizačního výboru a ředitel v jedné osobě.

„Ihned po vyhlášení opatření o zákazu pořádání akcí nad 100 účastníků v jeden okamžik na jednom místě jsme kontaktovali Krajskou hygienickou stanici s dotazem dalšího postupu při pořádání naší rally. Připravili jsme opatření, která dovolovala uspořádání rally a všichni pořadatelé byli připraveni. Opatření spočívala v řízení přístupu systémem „vrácenek“ do servisu a diváckého místa „u hřbitova“, které se dají v celku jednoduše kontrolovat tak, abychom zamezili přístupu více než 100 osob. Navíc jsme ze servisního areálu vyčlenili některé posádky na náměstí, čímž jsme ještě více chtěli rozmělnit koncentraci osob. Tento postup nám byl posvěcen i ze strany Krajské hygienické stanice jako správný a odpovídající podmínkám opatření státu. Naše situace je vzhledem k počtu účastníků výrazně odlišná od pořadatelů jako je KOWAX Valašská rally ValMez nebo Rally Šumava Klatovy. Naše rally není pro tolik posádek, a proto jsme velmi flexibilní. A to i díky spolupráci s obcí a partnery.

Nicméně celá záležitost má i, řekněme, společenský rozměr. Tři čtvrtiny našich pořadatelů jsou přímo ze Žiželic nebo velmi blízkého okolí. V této vážné situaci, kterou rozhodně nechceme podceňovat, je pro nás zásadní udržení dobrých sousedských a mezilidských vztahů v naší obci. Upřímně je otázkou času, než se i u nás objeví někdo v podezření, nebo přímo nakažený, onemocnění novým typem korona viru. Lidé v podobných stresových situacích mají tendenci hledat nejjednodušší řešení a vysvětlení. I když je u nás mnoho lidí, kteří cestují po celé Evropě a republice a kdokoliv si může „vylosovat“ černého Petra a nakazit se. Neradi bychom k tomuto přispívali pořádáním rally, na kterou přijedou návštěvníci z celé ČR a vyvolávali v našich sousedech paniku, že by sem mohl přijet někdo nakažený. Přejeme si, abychom byli všichni zdraví a nevytvářeli zbytečný stres v době, do které prostě nepatří. Z tohoto důvodu rally rušíme. Věříme, že to všichni pochopí, za pár měsíců si budeme o viru povídat jako o velké zkoušce, kterou jsme jako společnost zvládli a na rally v Žiželicích se potkáme v roce 2021.“

Auto Moto klub Cidlina v AČR drží palce všem organizátorům nejen rally a přejí všem pořadatelům, fanouškům a posádkám mnoho zdraví.